Warunki gwarancji i reklamacji

Firma LEVADADIESEL PL Sp. z. o. o ul. Tomasza Michałka 33, 37-300 Leżajsk z siedzibą w Radomiu 26-601, ul. Wolanowska 135B udziela rocznej gwarancji rozruchowej na używane wtryskiwacze licząc od dnia wystawienia faktury. Firma gwarantuje sprawne działanie produktu pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w wymogach montażowych znajdujących się w dalszej części.

Reklamowany produkt klient dostarcza do miejsca dokonania zakupu/ wykonania usługi we własnym zakresie i na własny koszt. Gwarancja nie obejmuje także poniesionych przez klienta kosztów montażu i demontażu wtryskiwaczy. Oddając część na gwarancję należy przedstawić dowód zakupu (tj.paragon/fakturę).

Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia wtryskiwaczy do siedziby firmy w Radomiu.

Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wtryskiwaczy uznanych za niesprawne po ich zwrocie do siedziby firmy LEVADADIESEL PL

Warunkiem koniecznym jest montaż wtryskiwaczy przez mechanika wyspecjalizowanego i wykwalifikowanego w zakresie montażu tego rodzaju wtryskiwaczy w maszynach czy samochodach uwzględniając zasady wynikające z właściwości dla danego typu pompy i silnika.

Dowodem sprawności wtryskiwacza jest wydruk ze stołu probierczego.

Gwarancja nie obowiązuje jeśli:

 • Silnik, do którego zostały zamontowane wtryskiwacze jest w złym stanie technicznym.
 • Nastąpiło mechaniczne uszkodzenie elementów wtryskiwaczy.
 • Do uszczelnienia elementów układu paliwowego użyto silikonu lub zastosowano węże, które nie są odporne na olej napędowy.
 • Pompa pracowała bez obecności paliwa.
 • Uruchomiono wtryskiwacze niezgodnie z instrukcją montażu znajdującą się na odwrocie.
 • Eksploatowano wtryskiwacze w sposób niewłaściwy (nieregularna wymiana oleju, filtra oleju, filtra paliwa, zła jakość oleju oraz paliwa, obecność zabrudzeń lub opiłków w układzie paliwowym, jak również próby samodzielnej naprawy i regulacji wtryskiwaczy).
 • W samochodzie dokonano modyfikacji zmieniających podstawowe parametry pracy lub zmieniono mapę układu wtryskowego.
 • Dokonano samodzielnej naprawy, rozkręcania na własną rękę.

Dokonując zakupu akceptujesz warunki gwarancji.

Reklamowany towar należy przesłać na adres:
Levadadiesel PL
ul. Wolanowska 135B
26-601 Radom

Wymogi montażowe dla wtryskiwacza montowanego do silnika.

 1. Wtryskiwacze powinny być zamontowane do silnika wyłącznie przez mechanika wyspecjalizowanego i wykwalifikowanego w zakresie montażu tego rodzaju pomp/wtryskiwaczy w maszynach czy samochodach uwzględniając zasady wynikające z właściwości dla danego typu pompy i silnika.
 2. Przed uruchomieniem silnika należy bezwzględnie zmienić filtr paliwa. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie markowych filtrów, np. BOSCH, MANN, Knecht oraz oryginalnych producentów pojazdów.
 3. Przed zamontowaniem wtryskiwacza do silnika należy obowiązkowo oczyścić z zabrudzeń gniazda w głowicy silnika, oczyścić odstojnik, oczyścić separator wody, oczyścić korpus lub uchwyt filtra, oczyścić podgrzewacz paliwa w zbiorniku paliwa. Powierzchnie uszczelniające przy podkładkach termicznych muszą być w dobrym stanie.
 4. Należy upewnić się, że układ paliwowy jest odpowietrzony i nie zawiera zanieczyszczeń lub opiłków.
 5. Upewnić się czy stare podkładki termiczne zostały zdemontowane. Zamontować nowe podkładki (nie dotyczy wtryskiwaczy uszczelnianych na stożek).
 6. Jarzma/śruby mocujące wtryskiwacze należy dokręcić odpowiednim momentem lub/i kątem zgodnie z technologią. Jeżeli technologia tego wymaga, należy wymienić śruby mocujące na nowe.
 7. Podłączyć wszystkie przyłącza elektryczne, sprawdzić ich obecność i stan uszczelnień złącz elektrycznych.
 8. Układ paliwowy powinien być napełniony olejem napędowym spełniającym obowiązujące normy.
 9. Usunąć ewentualne błędy z pamięci sterownika silnika, jeśli nadane zostały nowe kody na wydruku wpisać je.

Nie zastosowanie się do powyższych uwag może spowodować utratę gwarancji.

LEVADADIESEL PL Sp. z o.o.

Telefon

Siedziba główna i warsztat

 • Wolanowska 135B, 26-601 Radom, Polska
 • Pon-Pią: 8:00-18:00

Nasze usługi

Płatność

Księgowość

 • Tomasza Michalka 33, 37-300 Leżajsk, Polska
 • NIP: 8161703308